ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
            >> ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
            >> ปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
            >> ปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
เอกสารแนบ

Comments