ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
         >>  ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

เอกสารแนบ

Include gadget (iframe)


Comments