แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

ประกาศโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน

คู่มือแนวปฎิบัติการร้องเรียน


Ċ
O30.pdf
(1008k)
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
12 ก.ย. 2563 00:33
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
10 ก.ย. 2563 23:18
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
11 ก.ย. 2563 23:38
Comments