กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ส.ค. 2563 20:17 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
9 ส.ค. 2563 20:17 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ 040รายงานโครงการลูกเสือวัยใส ธรรมะข่มใจ 61.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
23 ก.ค. 2563 02:12 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
23 ก.ค. 2563 02:09 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ S__1220612.jpg กับ วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนมิถุนายน 2563
23 ก.ค. 2563 02:09 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ S__1220614.jpg กับ วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนมิถุนายน 2563
23 ก.ค. 2563 02:09 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ S__1220626.jpg กับ วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนมิถุนายน 2563
23 ก.ค. 2563 02:09 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ S__1220625.jpg กับ วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนมิถุนายน 2563
7 ก.ค. 2563 21:44 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศต่างๆ ของโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
7 ก.ค. 2563 21:42 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข ประกาศต่างๆ ของโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
6 ก.ค. 2563 21:48 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6 ก.ค. 2563 21:48 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ 026การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาก.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2 ก.ค. 2563 23:20 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
2 ก.ค. 2563 23:20 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ ตารางสอน 2562.pdf กับ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
2 ก.ค. 2563 23:18 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ เวลาเรียนและการจัดตารางเรียน.pdf จาก เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
1 ก.ค. 2563 23:31 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ O31 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
1 ก.ค. 2563 23:31 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 (รอบ 6 เดือน).pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
1 ก.ค. 2563 23:28 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน นำออกไฟล์แนบ 035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf จาก การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1 ก.ค. 2563 05:33 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ สรุปงานพัสดุ-จัดซื้อ ประจำปี 2562.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
1 ก.ค. 2563 05:32 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
1 ก.ค. 2563 05:30 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
1 ก.ค. 2563 05:29 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
1 ก.ค. 2563 05:28 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
1 ก.ค. 2563 05:27 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
1 ก.ค. 2563 05:26 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
30 มิ.ย. 2563 06:32 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน แนบ บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้.pdf กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า