ติดต่อเรา : Contact

 

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยซวกคกเลาใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaysuak Khoklaotai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่  3 บ้านบ้านคกเลาใต้
ตำบล :
  บุฮม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  091-065-6259
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 15 มีนาคม 2493
                          E-mail :  Hs-khoklaotai@loei1.go.th


โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้


Comments