นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิ์สอบครูธุรการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการ


Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน,
27 มิ.ย. 2563 20:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน,
27 มิ.ย. 2563 20:44
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน,
27 มิ.ย. 2563 20:44
Comments