วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2563

โพสต์24 ส.ค. 2563 21:09โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 21:11 ]
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรรณนาได้ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูก


นายสฤษติ์ กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

Comments