งานวันวิทยาศาสตร์

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:52โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 23:11 ]งานวันวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โถงอาคารฝึกงาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ นายสฤษติ์ กุลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • การแสดง Science Show ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • การประกวดแต่งกายแฟนซีออร์แกนิกส์ของนักเรียนทุกระดับชั้น
  • การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

 
Comments