ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

งานวันวิทยาศาสตร์

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:52โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 23:11 ]
งานวันวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โถงอาคารฝึกงาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ นายสฤษติ์ กุลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • การแสดง Science Show ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • การประกวดแต่งกายแฟนซีออร์แกนิกส์ของนักเรียนทุกระดับชั้น
  • การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้

 

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2563

โพสต์24 ส.ค. 2563 21:09โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 21:11 ]

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรรณนาได้ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูก


นายสฤษติ์ กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

โพสต์22 มิ.ย. 2563 00:21โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 02:12 ]

 
ข่าวสารรอบรั้วบานเย็น

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:12โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 06:30 ]

 
คณะครูโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กำกับติดตาม และให้การแนะนำแนวทางในการเรียนออนไลน์ DLTV 
ข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารรอบรั้วบานเย็น
      

วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

โพสต์17 มิ.ย. 2563 01:57โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 02:02 ]1-5 of 5