ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนมิถุนายน 2563

โพสต์22 มิ.ย. 2563 00:21โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 00:24 ]


ข่าวสารรอบรั้วบานเย็น

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:12โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 06:30 ]

 
คณะครูโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กำกับติดตาม และให้การแนะนำแนวทางในการเรียนออนไลน์ DLTV 
ข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารรอบรั้วบานเย็น
      

วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

โพสต์17 มิ.ย. 2563 01:57โดยโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 02:02 ]1-3 of 3