รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 

  • [รายงาน ณ 30 กันยายน 2562 ]
  • รายงาน ณ 30 กันยายน 2562


สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง 

  • [รายงาน ณ 15 สิงหาคม 2562] 
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
1 ก.ค. 2563 05:33
Comments