รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง 


Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
30 ส.ค. 2563 23:21
Ċ
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน,
1 ก.ค. 2563 05:33
Comments