หน้าแรก : HOME

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/hs-khoklaotai/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • งานวันวิทยาศาสตร์ งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โถงอาคารฝึกงาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ นายสฤษติ์ กุลภา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้การแสดง Science Show ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดแต่งกายแฟนซีออร์แกนิกส์ของนักเรียนทุกระด ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 23:11 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
 • วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563   เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติ และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรรณนาได้ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อลูกนายสฤษติ์ กุลภาผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
  ส่ง 24 ส.ค. 2563 21:11 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
 • วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
  ส่ง 23 ก.ค. 2563 02:12 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
 • ข่าวสารรอบรั้วบานเย็น  คณะครูโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้กำกับติดตาม และให้การแนะนำแนวทางในการเรียนออนไลน์ DLTV ข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารรอบรั้วบานเย็น      
  ส่ง 27 มิ.ย. 2563 06:30 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
 • วารสารสัมพันธ์โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 02:02 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • วิถีโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
  จิตศึกษา  ส่ง 27 ส.ค. 2563 03:33 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

               

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563 การประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ปีงบประมาณ 2563[13 กรกฎาคม 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2563 06:08 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
 • ประกาศต่างๆ ของโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562[4 มกราคม 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา  ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน ๒๕๖๒[4 เมษายน 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนป ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2563 02:02 โดย โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ อําเภอเชียงคาน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น
Comments